EkumenickýŽalmy78,35

Žalmy 78:35

roz­pamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, Naj­vyšší, je ich vy­kupiteľ.


Verš v kontexte

34 Kedykoľvek ich tres­tal sm­rťou, hľadali ho, opätov­ne vy­hľadávali Boha;
35 roz­pamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, Naj­vyšší, je ich vy­kupiteľ.
36 Ús­tami ho však klamali, jazykom mu luhali,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

35 a keď sa roz­pomínali, že Bôh je ich skalou a sil­ný Bôh naj­vyšší ich vy­kupiteľom,

Evanjelický

35 roz­pomenuli sa, že Boh im je skalou a Naj­vyšší, Boh, ich vy­kupiteľom.

Ekumenický

35 roz­pamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, Naj­vyšší, je ich vy­kupiteľ.

Bible21

35 Na Boha vzpo­mně­li si, že býval je­jich skála, jejich vy­ku­pi­tel že byl Bůh Nej­vyšší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček