EkumenickýŽalmy78,34

Žalmy 78:34

Kedykoľvek ich tres­tal sm­rťou, hľadali ho, opätov­ne vy­hľadávali Boha;


Verš v kontexte

33 V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.
34 Kedykoľvek ich tres­tal sm­rťou, hľadali ho, opätov­ne vy­hľadávali Boha;
35 roz­pamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, Naj­vyšší, je ich vy­kupiteľ.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

34 A zase, keď ich po­bíjal, a hľadali ho a na­vrátiac sa hľadali sil­ného Boha skoro za svitu

Evanjelický

34 Keď ich vraždil, pýtali sa naňho a Boha znova hľadali;

Ekumenický

34 Kedykoľvek ich tres­tal sm­rťou, hľadali ho, opätov­ne vy­hľadávali Boha;

Bible21

34 Když je však hu­bil, pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháně­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček