EkumenickýŽalmy78,33

Žalmy 78:33

V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.


Verš v kontexte

32 Na­priek tomu ďalej hrešili a ne­verili jeho divom.
33 V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.
34 Kedykoľvek ich tres­tal sm­rťou, hľadali ho, opätov­ne vy­hľadávali Boha;

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

33 A tak ukončieval ich dni v már­nos­ti a ich roky v desivom strachu.

Evanjelický

33 Dal teda miz­núť ich dňom v már­nos­ti a ich rokom v predčas­nom skone.

Ekumenický

33 V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.

Bible21

33 Pro­to své dny skonči­li v marnosti, když je­jich lé­ta zkrá­til hrůza­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček