EkumenickýŽalmy78,32

Žalmy 78:32

Na­priek tomu ďalej hrešili a ne­verili jeho divom.


Verš v kontexte

31 keď Boží hnev vzplanul proti nim, po­zabíjal ich pop­red­ných mužov a po­zrážal junač Iz­raela.
32 Na­priek tomu ďalej hrešili a ne­verili jeho divom.
33 V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

32 Pri tom pri všet­kom ešte vždy hrešili a ne­verili jeho divom.

Evanjelický

32 Jed­nako ďalej hrešili a ne­verili Jeho divom.

Ekumenický

32 Na­priek tomu ďalej hrešili a ne­verili jeho divom.

Bible21

32 Oni však hřeši­li stůj co stůja ne­věři­li jeho zá­zrakům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček