EkumenickýŽalmy78,31

Žalmy 78:31

keď Boží hnev vzplanul proti nim, po­zabíjal ich pop­red­ných mužov a po­zrážal junač Iz­raela.


Verš v kontexte

30 Ne­stih­li uspokojiť svoju žiados­tivosť, jed­lo mali ešte v ústach,
31 keď Boží hnev vzplanul proti nim, po­zabíjal ich pop­red­ných mužov a po­zrážal junač Iz­raela.
32 Na­priek tomu ďalej hrešili a ne­verili jeho divom.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

31 vy­stúpil hnev Boží proti nim a po­bil m­nohých zpomedzi ich tučných a vy­braných Iz­raelových zo­hnul k zemi.

Evanjelický

31 už vy­stúpil hnev Boží proti nim a vraždil medzi jeho vznešenými, po­zrážal junač Iz­raela.

Ekumenický

31 keď Boží hnev vzplanul proti nim, po­zabíjal ich pop­red­ných mužov a po­zrážal junač Iz­raela.

Bible21

31 když Boží hněv vz­kypěl pro­ti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější, výkvět Iz­rae­le po­razil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček