EkumenickýŽalmy78,30

Žalmy 78:30

Ne­stih­li uspokojiť svoju žiados­tivosť, jed­lo mali ešte v ústach,


Verš v kontexte

29 Najed­li, ba pre­sýtili sa; do­prial im, čo si žiadali.
30 Ne­stih­li uspokojiť svoju žiados­tivosť, jed­lo mali ešte v ústach,
31 keď Boží hnev vzplanul proti nim, po­zabíjal ich pop­red­ných mužov a po­zrážal junač Iz­raela.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale ešte sa neboli utiah­li od ukájania svojej žiados­ti, a kým ešte bol ich po­krm v ich ús­tach,

Evanjelický

30 Ešte ani ne­us­pokojili svoju žiadosť a po­krm mali ešte v ús­tach,

Ekumenický

30 Ne­stih­li uspokojiť svoju žiados­tivosť, jed­lo mali ešte v ústach,

Bible21

30 Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě mě­li jídlo v ús­tech svých,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček