EkumenickýŽalmy78,3

Žalmy 78:3

čo sme počuli a po­známe, o čom nám ot­covia rozp­rávali.


Verš v kontexte

2 Chcem hovoriť prís­lovia, vy­rozp­rávať záhad­né príbehy dáv­nych čias,
3 čo sme počuli a po­známe, o čom nám ot­covia rozp­rávali.
4 Nezatajíme ich deťom, budúcemu po­koleniu roz­povieme sláv­ne skut­ky Hos­podina, jeho moc a divy, ktoré urobil.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

3 To, čo sme počuli a čo sme po­znali, a čo nám naši ot­covia rozp­rávali.

Evanjelický

3 ktoré sme počuli a po­známe, a naši ot­covia nám o nich rozp­rávali.

Ekumenický

3 čo sme počuli a po­známe, o čom nám ot­covia rozp­rávali.

Bible21

3 Slyše­li jsme a sami víme, co nám vy­právě­li naši ot­cové.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček