EkumenickýŽalmy78,24

Žalmy 78:24

man­nu im zo­sielal ako dážď, aby sa najed­li, dával im nebes­ké obilie.


Verš v kontexte

23 Zhora roz­kázal mračnám a uvoľnil ot­vory nebies;
24 man­nu im zo­sielal ako dážď, aby sa najed­li, dával im nebes­ké obilie.
25 Sýtiť sa smeli an­jel­ským chlebom. Stravu im po­slal do sýtos­ti.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

24 a dal, aby na nich pršala man­na, aby jed­li, a dal im nebes­ké zbožie.

Evanjelický

24 man­ne dal padať na nich, aby jed­li, dal im nebes­ké obilie.

Ekumenický

24 man­nu im zo­sielal ako dážď, aby sa najed­li, dával im nebes­ké obilie.

Bible21

24 Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim ne­bes­ké obi­lí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček