EkumenickýŽalmy78,22

Žalmy 78:22

lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho po­moc.


Verš v kontexte

21 Počul to Hos­podin a roz­hneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vy­šľahol aj proti Iz­raelovi,
22 lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho po­moc.
23 Zhora roz­kázal mračnám a uvoľnil ot­vory nebies;

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

22 pre­tože ne­verili Bohu a nenadejali sa na jeho spasenie,

Evanjelický

22 lebo ne­verili Bohu a nedúfali v Jeho po­moc.

Ekumenický

22 lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho po­moc.

Bible21

22 Ačko­li Bohu ne­věři­lia ne­doufa­li v jeho spa­sení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček