EkumenickýŽalmy78,21

Žalmy 78:21

Počul to Hos­podin a roz­hneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vy­šľahol aj proti Iz­raelovi,


Verš v kontexte

20 Skalu síce ud­rel tak, že tiek­li vody a prúdili po­toky, no môže dať aj chlieb a svoj­mu ľudu pri­praviť aj mäso?
21 Počul to Hos­podin a roz­hneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vy­šľahol aj proti Iz­raelovi,
22 lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho po­moc.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

21 Pre­to počujúc to Hospodin roz­hneval sa, a oheň sa za­pálil proti Jakobovi, a tiež i hnev vy­stúpil proti Iz­raelovi;

Evanjelický

21 Počul to Hos­podin, a roz­hneval sa pre­to; vzplanul oheň proti Jákobovi, aj proti Iz­raelu vy­stúpil hnev,

Ekumenický

21 Počul to Hos­podin a roz­hneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vy­šľahol aj proti Iz­raelovi,

Bible21

21 Hos­po­din slyšel to a hněval se, proti Jáko­bovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček