EkumenickýŽalmy78,20

Žalmy 78:20

Skalu síce ud­rel tak, že tiek­li vody a prúdili po­toky, no môže dať aj chlieb a svoj­mu ľudu pri­praviť aj mäso?


Verš v kontexte

19 Re­ptali proti Bohu a hovorili: Môže Boh pre­strieť stôl na púšti?
20 Skalu síce ud­rel tak, že tiek­li vody a prúdili po­toky, no môže dať aj chlieb a svoj­mu ľudu pri­praviť aj mäso?
21 Počul to Hos­podin a roz­hneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vy­šľahol aj proti Iz­raelovi,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

20 Hľa, uderil skalu, a tiek­ly vody, a lialy sa po­toky. - Či bude môcť dať i chlieb? Či vy­stanoví svoj­mu ľudu mäso?

Evanjelický

20 Hľa, ud­rel na skalu, a tiek­li vody a valili sa po­toky. Ale či môže dať aj chleba? Či svoj­mu ľudu mäso pri­praví?

Ekumenický

20 Skalu síce ud­rel tak, že tiek­li vody a prúdili po­toky, no môže dať aj chlieb a svoj­mu ľudu pri­praviť aj mäso?

Bible21

20 Udeřil sice do skály, mohutným po­tokem vody trys­kaly – chle­ba nám ale dát jis­tě neumí, může snad své­mu lidu maso opatřit?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček