EkumenickýŽalmy78,2

Žalmy 78:2

Chcem hovoriť prís­lovia, vy­rozp­rávať záhad­né príbehy dáv­nych čias,


Verš v kontexte

1 Ásafov po­učný žalm. Ľud môj, počúvaj moje po­učenie! Svoje ucho na­kloň k slovám mojich úst.
2 Chcem hovoriť prís­lovia, vy­rozp­rávať záhad­né príbehy dáv­nych čias,
3 čo sme počuli a po­známe, o čom nám ot­covia rozp­rávali.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

2 Ot­vorím svoje ús­ta v podoben­stve; budem rozp­rávať záhad­né veci, taj­né od pradáv­na.

Evanjelický

2 Ot­voriť chcem ús­ta k podoben­stvu, pradáv­nych časov vy­rozp­rávať deje,

Ekumenický

2 Chcem hovoriť prís­lovia, vy­rozp­rávať záhad­né príbehy dáv­nych čias,

Bible21

2 V podo­ben­stvích k to­bě promluvím, abych ti od­ha­lil dávná tajem­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček