EkumenickýŽalmy78,14

Žalmy 78:14

Vo dne ich vodieval ob­lakom a svet­lom ohňa v noci.


Verš v kontexte

13 Roz­delil more a pre­viedol ich, vodu po­stavil ako val.
14 Vo dne ich vodieval ob­lakom a svet­lom ohňa v noci.
15 Rozštiepil skaly na púšti a hoj­ne ich na­pájal ako z podzemného vod­stva,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

14 Viedol ich vod­ne v ob­laku a každej noci vo svet­le ohňa.

Evanjelický

14 Ob­lakom ich viedol vo dne a svet­lom ohňa po celú noc.

Ekumenický

14 Vo dne ich vodieval ob­lakom a svet­lom ohňa v noci.

Bible21

14 Ob­la­kem svým je vo­dil ve dne, ohnivým svět­lem za no­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček