EkumenickýŽalmy78,1

Žalmy 78:1

Ásafov po­učný žalm. Ľud môj, počúvaj moje po­učenie! Svoje ucho na­kloň k slovám mojich úst.


Verš v kontexte

1 Ásafov po­učný žalm. Ľud môj, počúvaj moje po­učenie! Svoje ucho na­kloň k slovám mojich úst.
2 Chcem hovoriť prís­lovia, vy­rozp­rávať záhad­né príbehy dáv­nych čias,
3 čo sme počuli a po­známe, o čom nám ot­covia rozp­rávali.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy­učujúci. Azafov. Môj ľude, nože počuj môj zákon! Na­kloňte svoje ucho k rečiam mojich úst.

Evanjelický

1 Po­učný žalm Ásáfov. Načúvaj, ľud môj, môj­mu po­učeniu, na­kloň si uši k rečiam mojich úst.

Ekumenický

1 Ásafov po­učný žalm. Ľud môj, počúvaj moje po­učenie! Svoje ucho na­kloň k slovám mojich úst.

Bible21

1 Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mé­mu učení, slov, která mluvím, vší­mej si.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček