EkumenickýŽalmy74,23

Žalmy 74:23

Nezabud­ni na krik svojich protiv­níkov, na stále moc­nejší hukot svojich od­por­cov.


Verš v kontexte

21 Nech utláčaný ne­od­chádza s hanbou, nech bied­ni a chudob­ní chvália tvoje meno!
22 Vstaň, Bože, roz­rieš svoj spor, roz­pomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň!
23 Nezabud­ni na krik svojich protiv­níkov, na stále moc­nejší hukot svojich od­por­cov.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

23 Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hr­mot tých, ktorí po­vs­távajú proti tebe, a ktorý vystupuje ne­pres­taj­ne.

Evanjelický

23 Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hučanie svojich od­por­cov, čo sa stále dvíha.

Ekumenický

23 Nezabud­ni na krik svojich protiv­níkov, na stále moc­nejší hukot svojich od­por­cov.

Bible21

23 Ne­za­po­mínej na řev svých nepřátel, křik tvých pro­tivníků stále vzmáhá se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček