EkumenickýŽalmy69,8

Žalmy 69:8

Veď pre teba znášam po­tupu a han­ba mi po­krýva tvár.


Verš v kontexte

7 Nech sa ne­musia han­biť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hos­podin zá­stupov! Nech sa ne­musia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Iz­raela!
8 Veď pre teba znášam po­tupu a han­ba mi po­krýva tvár.
9 Za cudzieho ma po­kladajú vlast­ní bratia, cudzin­com som pre synov svojej mat­ky,

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo pre teba ne­siem po­hanenie, p­re teba pokryl stud moju tvár.

Evanjelický

8 Lebo pre Teba znášam po­hanenie, stud mi po­krýva tvár.

Ekumenický

8 Veď pre teba znášam po­tupu a han­ba mi po­krýva tvár.

Bible21

8 Kvů­li to­bě pře­ce snáším ponížení, to kvů­li to­bě mi han­ba halí tvář.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček