EkumenickýŽalmy69,7

Žalmy 69:7

Nech sa ne­musia han­biť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hos­podin zá­stupov! Nech sa ne­musia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Iz­raela!


Verš v kontexte

6 Bože, ty po­znáš moju nerozum­nosť, nie sú ti skryté moje pre­vinenia.
7 Nech sa ne­musia han­biť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hos­podin zá­stupov! Nech sa ne­musia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Iz­raela!
8 Veď pre teba znášam po­tupu a han­ba mi po­krýva tvár.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

7 Nech sa nehan­bia pre mňa tí, ktorí očakávajú na teba, Pane, Hos­podine Zá­stupov; nech sa ne­stydia mojou vinou tí, ktorí ťa hľadajú, ó, Bože Iz­raelov!

Evanjelický

7 Nech sa ne­musia han­biť pre mňa tí, čo v Teba dúfajú, Pane, Hos­podine moc­nos­tí! Nech sa ne­musia pre mňa pýriť tí, čo Teba hľadajú, Bože Iz­raela!

Ekumenický

7 Nech sa ne­musia han­biť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hos­podin zá­stupov! Nech sa ne­musia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Iz­raela!

Bible21

7 Ať se kvů­li mně, Hos­po­di­ne, stydět ne­mu­sí­ti, kteří v te­be, Pane zástupů, doufají. Ať kvů­li mně nejsou za­hanbeni­ti, kteří tě, Bože Iz­rae­le, hledají!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček