EkumenickýŽalmy69,37

Žalmy 69:37

Po­tom­kovia to zdedia a bývať tam budú milov­níci jeho mena.


Verš v kontexte

35 Chváľte ho nebesia i zem, more i všet­ko, čo sa v ňom hmýri,
36 lebo Boh za­chráni Sion a znova vy­buduje jud­ské mes­tá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlast­ník­mi.
37 Po­tom­kovia to zdedia a bývať tam budú milov­níci jeho mena.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

37 A semeno jeho služob­níkov ju zdedia, a tí, ktorí milujú jeho meno, budú bývať v nej.

Evanjelický

37 Po­tom­stvo Jeho sluhov podedí ho a milov­níci Jeho mena budú bývať na ňom.

Ekumenický

37 Po­tom­kovia to zdedia a bývať tam budú milov­níci jeho mena.

Bible21

37 Po­tom­ci jeho služebníků tu zemi ob­držía zůstanou v ní, kdo jeho jméno mi­lu­jí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček