EkumenickýŽalmy69,36

Žalmy 69:36

lebo Boh za­chráni Sion a znova vy­buduje jud­ské mes­tá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlast­ník­mi.


Verš v kontexte

35 Chváľte ho nebesia i zem, more i všet­ko, čo sa v ňom hmýri,
36 lebo Boh za­chráni Sion a znova vy­buduje jud­ské mes­tá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlast­ník­mi.
37 Po­tom­kovia to zdedia a bývať tam budú milov­níci jeho mena.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

36 Pre­tože Bôh za­chráni Sion a vy­staví mes­tá Jud­ska, a budú tam bývať, a ňou, zemou, budú vlád­nuť dedične.

Evanjelický

36 Lebo Boh po­môže Si­onu a vy­buduje jud­ské mes­tá; bývať budú tam a zauj­mú ho.

Ekumenický

36 lebo Boh za­chráni Sion a znova vy­buduje jud­ské mes­tá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlast­ník­mi.

Bible21

36 Bůh to­tiž Si­o­nu da­ruje spásua měs­ta Judy znovu vystaví, tak aby byd­le­li ve svém dě­dictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček