EkumenickýŽalmy69,35

Žalmy 69:35

Chváľte ho nebesia i zem, more i všet­ko, čo sa v ňom hmýri,


Verš v kontexte

34 lebo Hos­podin počuje chudob­ných, ne­pohŕda svojimi, keď sú uväz­není.
35 Chváľte ho nebesia i zem, more i všet­ko, čo sa v ňom hmýri,
36 lebo Boh za­chráni Sion a znova vy­buduje jud­ské mes­tá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlast­ník­mi.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

35 Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všet­ko, čo sa hemží v nich.

Evanjelický

35 Chváľte Ho, nebesá i zem, more i všet­ko, čo sa hýbe v ňom!

Ekumenický

35 Chváľte ho nebesia i zem, more i všet­ko, čo sa v ňom hmýri,

Bible21

35 Ne­besa i země ať jej oslavují, též moře i všech­na havěť v nich!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček