EkumenickýŽalmy69,34

Žalmy 69:34

lebo Hos­podin počuje chudob­ných, ne­pohŕda svojimi, keď sú uväz­není.


Verš v kontexte

33 Uvidia to po­kor­ní a po­tešia sa. Nech ožije srd­ce vám, ktorí hľadáte Boha,
34 lebo Hos­podin počuje chudob­ných, ne­pohŕda svojimi, keď sú uväz­není.
35 Chváľte ho nebesia i zem, more i všet­ko, čo sa v ňom hmýri,

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

34 Lebo Hos­podin počuje chudob­ných a ne­opo­vr­huje svojimi väzňami.

Evanjelický

34 Lebo Hos­podin vy­slýcha chudob­ných, svojimi väzňami ne­pohŕda.

Ekumenický

34 lebo Hos­podin počuje chudob­ných, ne­pohŕda svojimi, keď sú uväz­není.

Bible21

34 Vž­dyť pře­ce Hos­po­din slyší ubožáky, nepohrdá svým li­dem v za­jetí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček