EkumenickýŽalmy69,30

Žalmy 69:30

Ja som však bied­ny a tr­pím bolesť, tvoja spása, Bože, ma však po­z­dvih­ne.


Verš v kontexte

29 Nech sú vy­tretí z knihy života, nech nie sú za­písaní medzi spravod­livých.
30 Ja som však bied­ny a tr­pím bolesť, tvoja spása, Bože, ma však po­z­dvih­ne.
31 Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválo­spevom.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

30 A ja, keď aj som bied­ny a sov­rený bolesťou, tvoje spasenie, Bože, ma vy­výši.

Evanjelický

30 Ja som však bied­ny a tr­piaci, Tvoja po­moc nech ma vy­výši.

Ekumenický

30 Ja som však bied­ny a tr­pím bolesť, tvoja spása, Bože, ma však po­z­dvih­ne.

Bible21

30 Já sám jsem ubo­hý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, dá mi bez­pečí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček