EkumenickýŽalmy69,29

Žalmy 69:29

Nech sú vy­tretí z knihy života, nech nie sú za­písaní medzi spravod­livých.


Verš v kontexte

28 K ich vine pri­daj vinu, nech ne­majú prí­stup k tvojej spravod­livos­ti.
29 Nech sú vy­tretí z knihy života, nech nie sú za­písaní medzi spravod­livých.
30 Ja som však bied­ny a tr­pím bolesť, tvoja spása, Bože, ma však po­z­dvih­ne.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

29 Nech sú vy­tretí z knihy života a nech nie sú za­písaní ­spolu so spraved­livými!

Evanjelický

29 Nech sú vy­tretí z knihy života, so spravod­livými nech nie sú za­písaní.

Ekumenický

29 Nech sú vy­tretí z knihy života, nech nie sú za­písaní medzi spravod­livých.

Bible21

29 Z kni­hy živo­ta ať jsou vymazáni, mezi sprave­dlivé ať nejsou poč­teni!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček