EkumenickýŽalmy69,20

Žalmy 69:20

Ty vieš, ako ma hania, za­han­bujú a tupia, máš pred sebou všet­kých mojich protiv­níkov.


Verš v kontexte

19 Pri­blíž sa ku mne a vy­kúp ma. Vy­sloboď ma na­priek mojim ne­priateľom.
20 Ty vieš, ako ma hania, za­han­bujú a tupia, máš pred sebou všet­kých mojich protiv­níkov.
21 Po­hana mi zlomila srd­ce, som z toho cel­kom chorý. Očakával som súcit, ale már­ne, tých, čo by po­tešili, no nebolo ich.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

20 Ty znáš moje po­hanenie, moju han­bu a môj stud; pred tebou všetci moji protiv­níci.

Evanjelický

20 Ty po­znáš moje po­hanenie i moju han­bu, po­tupu, a všet­ci moji protiv­níci sú Ti pred očami.

Ekumenický

20 Ty vieš, ako ma hania, za­han­bujú a tupia, máš pred sebou všet­kých mojich protiv­níkov.

Bible21

20 Ty pře­ce víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a po­směšcích – všech­ny mé ne­přá­te­le máš pře­ce na očích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček