EkumenickýŽalmy69,19

Žalmy 69:19

Pri­blíž sa ku mne a vy­kúp ma. Vy­sloboď ma na­priek mojim ne­priateľom.


Verš v kontexte

18 Ne­skrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rých­lo sa mi oz­vi!
19 Pri­blíž sa ku mne a vy­kúp ma. Vy­sloboď ma na­priek mojim ne­priateľom.
20 Ty vieš, ako ma hania, za­han­bujú a tupia, máš pred sebou všet­kých mojich protiv­níkov.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

19 Pri­blíž sa mojej duši; vy­pros­ti ju! Vy­kúp ma pre mojich ne­priateľov!

Evanjelický

19 Pri­blíž sa k mojej duši, vy­kúp ju, pre mojich ne­priateľov vy­sloboď ma.

Ekumenický

19 Pri­blíž sa ku mne a vy­kúp ma. Vy­sloboď ma na­priek mojim ne­priateľom.

Bible21

19 Při­bliž se ke mně, vy­pro­sti mě, vykup mě z moci ne­přá­tel!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček