EkumenickýŽalmy69,16

Žalmy 69:16

aby ma ne­od­niesol vod­ný prúd, aby ma ne­po­hl­tila hl­bočina a studňa nezav­rela ús­ta nado mnou.


Verš v kontexte

15 Vy­tiah­ni ma z bahna, aby som sa ne­utopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, za­chráň ma z hlbokých vôd,
16 aby ma ne­od­niesol vod­ný prúd, aby ma ne­po­hl­tila hl­bočina a studňa nezav­rela ús­ta nado mnou.
17 Ozvi sa mi, Hos­podin, lebo tvoja milosť je dob­rotivá. Pre svoje hoj­né zľutovanie ob­ráť sa ku mne.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech ma nezaleje valiaci sa prúd vody, nech ma ne­po­hl­tí hl­bina, a nech nezav­rie jama nado mnou svojich úst!

Evanjelický

16 Nech ma ne­od­plaví prúd vody a nech ma ne­po­hl­tí hl­bina, studňa nech nezat­vorí svoje ús­ta nado mnou!

Ekumenický

16 aby ma ne­od­niesol vod­ný prúd, aby ma ne­po­hl­tila hl­bočina a studňa nezav­rela ús­ta nado mnou.

Bible21

16 Ať mě ne­přemůže vodní záplava, ať mě ne­po­hl­tí její hlubina, kdyby se nade mnou pro­past za­vře­la!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček