EkumenickýŽalmy69,15

Žalmy 69:15

Vy­tiah­ni ma z bahna, aby som sa ne­utopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, za­chráň ma z hlbokých vôd,


Verš v kontexte

14 Ja sa však k tebe mod­lím, Hos­podin, v príhodnom čase. Bože, od­povedz mi ver­nou po­mocou pre svoju veľkú milosť!
15 Vy­tiah­ni ma z bahna, aby som sa ne­utopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, za­chráň ma z hlbokých vôd,
16 aby ma ne­od­niesol vod­ný prúd, aby ma ne­po­hl­tila hl­bočina a studňa nezav­rela ús­ta nado mnou.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

15 Vy­trh­ni ma z blata, aby som sa ne­poh­rúžil! Nech som vy­tr­hnutý od tých, ktorí ma nenávidia, a z hl­bokos­tí vôd.

Evanjelický

15 Vy­trh­ni ma z blata, aby som nezaviazol, nech sa oslobodím od tých, čo ma nenávidia, i z hl­bokých vôd!

Ekumenický

15 Vy­tiah­ni ma z bahna, aby som sa ne­utopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, za­chráň ma z hlbokých vôd,

Bible21

15 Z bah­na mě vy­táhni, nenech mě utonout, před tě­mi, kdo mě nenávi­dí, dej mi uniknoutja­ko před vodní hlu­bi­nou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček