EkumenickýŽalmy69,14

Žalmy 69:14

Ja sa však k tebe mod­lím, Hos­podin, v príhodnom čase. Bože, od­povedz mi ver­nou po­mocou pre svoju veľkú milosť!


Verš v kontexte

13 Ohovárajú ma tí, čo vy­sedávajú v bráne, po­smešne si o mne po­spevujú opil­ci.
14 Ja sa však k tebe mod­lím, Hos­podin, v príhodnom čase. Bože, od­povedz mi ver­nou po­mocou pre svoju veľkú milosť!
15 Vy­tiah­ni ma z bahna, aby som sa ne­utopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, za­chráň ma z hlbokých vôd,

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale ja k tebe odosielam svoju mod­lit­bu, Hos­podine; nech je to príjemný čas; Bože, pre mnohú svoju milosť ozvi sa mi, pre ver­nosť svoj­ho spasenia.

Evanjelický

14 Ja sa však k Tebe mod­lím, Hos­podine, v čase príhod­nom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou ver­nou po­mocou.

Ekumenický

14 Ja sa však k tebe mod­lím, Hos­podin, v príhodnom čase. Bože, od­povedz mi ver­nou po­mocou pre svoju veľkú milosť!

Bible21

14 Já se však budu mod­lit k tobě, vždyť je, Hos­po­di­ne, čas tvé milosti. Vyslyš mě, Bože, ve své ve­liké lásce, zachraň mě ve své věrnosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček