EkumenickýŽalmy69,11

Žalmy 69:11

Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vy­šiel som na po­smech.


Verš v kontexte

10 lebo hor­lenie za tvoj dom ma strávilo a hany tých, čo ťa tupia, pad­li na mňa.
11 Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vy­šiel som na po­smech.
12 Keď som si ob­liekol vrecovinu, stal som sa im po­smešným prís­lovím.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

11 Ak plačem t­rápiac pôstom svoju dušu, je mi to na po­tupu.

Evanjelický

11 Keď som plakal a pos­til sa, bolo mi to na po­tupu.

Ekumenický

11 Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vy­šiel som na po­smech.

Bible21

11 V slzách když jsem se trápil postem, měli pro mě jen po­směšky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček