EkumenickýŽalmy66,8

Žalmy 66:8

Národy, veleb­te nášho Boha, nech o ňom za­znie hlas­ný chválo­spev!


Verš v kontexte

7 Svojou mocou vlád­ne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa od­boj­níci ne­povyšujú! — Sela —
8 Národy, veleb­te nášho Boha, nech o ňom za­znie hlas­ný chválo­spev!
9 On nás za­choval pri živote, nedopus­til, aby sa nám nohy klátili.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

8 Dob­rorečte, národy, nášmu Bohu a daj­te čuť hlas jeho chvály,

Evanjelický

8 Národy, dob­rorečte nášmu Bohu a zvučne roz­hlasuj­te Jeho chválu!

Ekumenický

8 Národy, veleb­te nášho Boha, nech o ňom za­znie hlas­ný chválo­spev!

Bible21

8 Naše­mu Bo­hu, náro­dy, dobrořečte, hlas jeho chvály nech­te znít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček