EkumenickýŽalmy66,20

Žalmy 66:20

Nech je zvelebený Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odop­rel mi svoju milosť.


Verš v kontexte

18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vy­počul.
19 Boh ma však vy­počul, všimol si hlas mojej mod­lit­by.
20 Nech je zvelebený Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odop­rel mi svoju milosť.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

20 Požeh­naný Bôh, ktorý ne­od­miet­nul mojej mod­lit­by a ne­odňal odo mňa svojej milos­ti.

Evanjelický

20 Požeh­naný Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odňal mi svoju milosť!

Ekumenický

20 Nech je zvelebený Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odop­rel mi svoju milosť.

Bible21

20 Bůh ať je požeh­nán – ­mou prosbu neodmítl, svou lás­ku mi ne­odňal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček