EkumenickýŽalmy66,17

Žalmy 66:17

Svojimi ús­tami som k nemu volával, svojím jazykom som ho vy­vyšoval.


Verš v kontexte

16 Poďte a počúvaj­te, všet­ci bohaboj­ní, roz­poviem vám, čo mi urobil Boh.
17 Svojimi ús­tami som k nemu volával, svojím jazykom som ho vy­vyšoval.
18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vy­počul.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

17 Na neho som volal svojimi ús­ty, a vy­vyšoval som ho svojím jazykom.

Evanjelický

17 K Nemu som volal ús­tami a na jazyku som mal chválo­spev.

Ekumenický

17 Svojimi ús­tami som k nemu volával, svojím jazykom som ho vy­vyšoval.

Bible21

17 Vo­lal jsem k ně­mu z plna hrd­laa chvá­lil ho svým jazykem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček