EkumenickýŽalmy66,16

Žalmy 66:16

Poďte a počúvaj­te, všet­ci bohaboj­ní, roz­poviem vám, čo mi urobil Boh.


Verš v kontexte

15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —
16 Poďte a počúvaj­te, všet­ci bohaboj­ní, roz­poviem vám, čo mi urobil Boh.
17 Svojimi ús­tami som k nemu volával, svojím jazykom som ho vy­vyšoval.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

16 Poďte, čuj­te všet­ci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozp­rávať, čo učinil mojej duši.

Evanjelický

16 Poďte a čuj­te, všet­ci bohaboj­ní, nech vám roz­poviem, čo mi urobil!

Ekumenický

16 Poďte a počúvaj­te, všet­ci bohaboj­ní, roz­poviem vám, čo mi urobil Boh.

Bible21

16 Po­jď­te a slyš­te, cti­te­lé Boží, budu vám vy­právět, co pro mě udělal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček