EkumenickýŽalmy66,15

Žalmy 66:15

Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —


Verš v kontexte

14 ktoré vy­riek­li moje pery a v súžení vy­slovili moje ús­ta.
15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —
16 Poďte a počúvaj­te, všet­ci bohaboj­ní, roz­poviem vám, čo mi urobil Boh.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

15 Zápal­né obeti tučných barán­kov ti budem obetovať, s kadivom škop­cov; pri­pravím vola s koz­lami. Sélah.

Evanjelický

15 Obetujem Ti tučné zápaly s dymom baranov, pri­pravím Ti dobytok s koz­lami. Sela.

Ekumenický

15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —

Bible21

15 Zápaly při­ne­su ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i koz­ly ti jako oběť připravím! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček