EkumenickýŽalmy66,14

Žalmy 66:14

ktoré vy­riek­li moje pery a v súžení vy­slovili moje ús­ta.


Verš v kontexte

13 Do tvoj­ho domu voj­dem so spaľovanými obetami, spl­ním ti svoje sľuby,
14 ktoré vy­riek­li moje pery a v súžení vy­slovili moje ús­ta.
15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

14 to, čo vy­riek­ly moje rty, a po­vedaly moje ús­ta vtedy, keď mi bolo úz­ko.

Evanjelický

14 ktoré vy­riek­li moje pery a ktoré vy­slovili moje ús­ta, keď som bol v súžení.

Ekumenický

14 ktoré vy­riek­li moje pery a v súžení vy­slovili moje ús­ta.

Bible21

14 sli­by, jež pro­ne­sl jsem svý­mi rty, sliby mých úst upro­střed soužení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček