EkumenickýŽalmy66,12

Žalmy 66:12

Do­volil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no do­viedol si nás k hojnosti.


Verš v kontexte

11 Voh­nal si nás do siete, pri­veľmi si nám zaťažil bed­rá.
12 Do­volil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no do­viedol si nás k hojnosti.
13 Do tvoj­ho domu voj­dem so spaľovanými obetami, spl­ním ti svoje sľuby,

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

12 Bol si vy­sadil mizer­ného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vy­viedol si nás do hoj­nos­ti.

Evanjelický

12 človeku do­volil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vy­viedol k hoj­nos­ti.

Ekumenický

12 Do­volil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no do­viedol si nás k hojnosti.

Bible21

12 Člověku na­stavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou pro­š­li jsme, než jsi nás vy­ve­dl ke svo­bodě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček