EkumenickýŽalmy51,15

Žalmy 51:15

Chcem učiť ne­ver­ných tvojim ces­tám, aby sa hriešnici ob­rátili k tebe.


Verš v kontexte

14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podop­ri ma duchom po­slušnos­ti!
15 Chcem učiť ne­ver­ných tvojim ces­tám, aby sa hriešnici ob­rátili k tebe.
16 Vy­trh­ni ma z viny kr­vi­prelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech za­plesá môj jazyk nad tvojou spravod­livosťou!

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

15 A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.

Evanjelický

15 Chcem učiť prie­stup­níkov Tvojim ces­tám, aby sa hriešnici k Tebe ob­racali.

Ekumenický

15 Chcem učiť ne­ver­ných tvojim ces­tám, aby sa hriešnici ob­rátili k tebe.

Bible21

15 Tvým cestám pak budu pro­vi­nil­ce učit, aby se hříšníci k to­bě vrace­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček