EkumenickýŽalmy50,9

Žalmy 50:9

Ne­vez­mem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,


Verš v kontexte

8 Nekar­hám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou.
9 Ne­vez­mem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,
10 lebo moja je všet­ka les­ná zver a na vr­choch dobyt­ka na tisíce.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­vez­mem z tvoj­ho domu jun­ca a z tvojich chlievov koz­lov.

Evanjelický

9 Ne­prij­mem jun­ca z tvoj­ho domu, ani koz­lov z tvojich košiarov.

Ekumenický

9 Ne­vez­mem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,

Bible21

9 Ne­chci však býka z chlévů tvých, nechci koz­líky z tvé ohra­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček