EkumenickýŽalmy50,11

Žalmy 50:11

Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poliach.


Verš v kontexte

10 lebo moja je všet­ka les­ná zver a na vr­choch dobyt­ka na tisíce.
11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poliach.
12 Ak by som bol hlad­ný, ne­povedal by som to tebe, veď môj je svet so všet­kým, čo je v ňom.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

11 Znám všet­ko vtác­tvo všet­kých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.

Evanjelický

11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poli.

Ekumenický

11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poliach.

Bible21

11 Znám všech­ny ptáky v nebesích, divoké šel­my jsou mým vlastnictvím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček