EkumenickýŽalmy48,3

Žalmy 48:3

Na radosť celej zeme krás­ne sa vy­pína vrch Si­on, sever­ný výbežok, mes­to veľkého Kráľa.


Verš v kontexte

2 Veľký je Hos­podin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch.
3 Na radosť celej zeme krás­ne sa vy­pína vrch Si­on, sever­ný výbežok, mes­to veľkého Kráľa.
4 Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľah­livá ochrana.

späť na Žalmy, 48

Príbuzné preklady Roháček

3 Krás­nou výšinou, radosťou celej zeme je vrch Si­on, pol­nočná strana, mes­to veľkého Kráľa.

Evanjelický

3 čnejúci tak krás­ne, je celej zeme roz­košou. Vrch Si­on, sever­ný to výbežok, je mes­tom veľkého Kráľa.

Ekumenický

3 Na radosť celej zeme krás­ne sa vy­pína vrch Si­on, sever­ný výbežok, mes­to veľkého Kráľa.

Bible21

3 Vr­cho­lem krásy, po­těchou vší zeměje hora Si­on, město mo­cného Krále, na svazích se­verních.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček