EkumenickýŽalmy48,15

Žalmy 48:15

že ten­to Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.


Verš v kontexte

13 Prej­dite okolo Si­ona! Zrátaj­te jeho veže!
14 Dô­klad­ne si pre­zrite jeho opev­nenie! Prej­dite jeho palác­mi, aby ste moh­li rozp­rávať budúcemu po­koleniu,
15 že ten­to Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

späť na Žalmy, 48

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo ten­to Bôh je naším Bohom na večné veky. On nás bude vodiť až do smr­ti.

Evanjelický

15 že On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On po­vedie nás aj cez sm­rť.

Ekumenický

15 že ten­to Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

Bible21

15 Ten­to Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůd­cem, dokud jsme naživu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček