EkumenickýŽalmy48,11

Žalmy 48:11

Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je pl­ná spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

10 V tvojom chráme, Bože, roz­jímame o tvojej milos­ti.
11 Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je pl­ná spravod­livos­ti.
12 Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a jud­ské dcéry jasajú.

späť na Žalmy, 48

Príbuzné preklady Roháček

11 Jaké je tvoje meno, Bože taká je i tvoja chvála až do končín zeme. Tvoja pravica je pl­ná spraved­livos­ti.

Evanjelický

11 Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po kon­ce zeme, Tvoja pravica je pl­ná spravod­livos­ti.

Ekumenický

11 Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je pl­ná spravod­livos­ti.

Bible21

11 Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála­do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná sprave­dlnosti –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček