EkumenickýŽalmy46,9

Žalmy 46:9

Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podina, ktorý koná úžas­né veci na zemi:


Verš v kontexte

8 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —
9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podina, ktorý koná úžas­né veci na zemi:
10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

9 Poďte, vidz­te skut­ky Hos­podinove, jakých pus­tín narobil na zemi!

Evanjelický

9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!

Ekumenický

9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podina, ktorý koná úžas­né veci na zemi:

Bible21

9 Po­jď­te se podívat, co Hos­po­din umí, jak hroz­né divy činí na ze­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček