EkumenickýŽalmy46,7

Žalmy 46:7

Národy hučali, kráľov­stvá sa otriasali. Vy­dal hlas a zem sa rozp­lynula.


Verš v kontexte

6 Boh je upro­stred neho, ne­poh­ne sa; Boh mu po­môže na ús­vite.
7 Národy hučali, kráľov­stvá sa otriasali. Vy­dal hlas a zem sa rozp­lynula.
8 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

7 Búria sa národy? Klátia sa kráľov­stvá? Vy­dá svoj hlas, a hneď sa rozp­lýva zem.

Evanjelický

7 Národy hučali a kráľov­stvá sa za­kolísali, vy­dal svoj hlas a zem sa rozp­lynula.

Ekumenický

7 Národy hučali, kráľov­stvá sa otriasali. Vy­dal hlas a zem sa rozp­lynula.

Bible21

7 Náro­dy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho po­vel se země roz­plyne!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček