EkumenickýŽalmy46,12

Žalmy 46:12

Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —


Verš v kontexte

10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.
11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.
12 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi, pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

Evanjelický

12 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.

Ekumenický

12 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

Bible21

12 S ná­mi je Hos­po­din zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček