EkumenickýŽalmy44,5

Žalmy 44:5

Bože, ty si môj Kráľ! Pri­káž, aby Jákob bol za­chránený!


Verš v kontexte

4 Veď nie vlast­ným mečom zau­jali krajinu, nie vlast­né rameno im po­moh­lo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svet­lo tvojej tváre, lebo si ich miloval.
5 Bože, ty si môj Kráľ! Pri­káž, aby Jákob bol za­chránený!
6 S tebou pre­koleme svojich protiv­níkov, v tvojom mene udupeme svojich ne­priateľov.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

5 Ty, ty si môj Kráľ, ó, Bože! Pri­káž hoj­nému spaseniu Jakobov­mu.

Evanjelický

5 Ty si to, Kráľ môj, Bože môj, ktorý pri­znávaš Jákobovi víťazs­tvá.

Ekumenický

5 Bože, ty si môj Kráľ! Pri­káž, aby Jákob bol za­chránený!

Bible21

5 Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jáko­ba!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček