EkumenickýŽalmy44,27

Žalmy 44:27

Vstaň a po­môž nám, vy­kúp nás pre svoju milosť!


Verš v kontexte

25 Prečo si skrývaš tvár? Za­búdaš na našu biedu a ú­tlak?
26 Náš krk leží v prachu, bruchom sme prilepení k zemi.
27 Vstaň a po­môž nám, vy­kúp nás pre svoju milosť!

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

27 Po­vs­taň nám na po­moc a vy­kúp nás pre svoju milosť!

Evanjelický

27 Po­vs­taň nám na po­moc, vy­kúp nás pre svoju milosť!

Ekumenický

27 Vstaň a po­môž nám, vy­kúp nás pre svoju milosť!

Bible21

27 Po­vstaň a po­moz nám – ať nás vy­koupí lás­ka tvá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček