EkumenickýŽalmy44,22

Žalmy 44:22

či by to Boh nebol po­strehol? On pred­sa po­zná tajom­stvá srd­ca!


Verš v kontexte

21 Keby sme boli za­bud­li na meno nášho Boha a vy­stierali ruky k cudziemu bohu,
22 či by to Boh nebol po­strehol? On pred­sa po­zná tajom­stvá srd­ca!
23 Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na za­bitie.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

22 či by toho ne­vyhľadal Bôh? ! Lebo veď on zná taj­nos­ti srd­ca.

Evanjelický

22 nebol by to Boh vy­skúmal? Veď On po­zná srd­ca taj­nos­ti.

Ekumenický

22 či by to Boh nebol po­strehol? On pred­sa po­zná tajom­stvá srd­ca!

Bible21

22 Cožpak by na to znalec tajem­ství srdce, cožpak by na to Bůh ne­přišel?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček