EkumenickýŽalmy44,20

Žalmy 44:20

aj keď si nás spus­tošil na mies­te šakalov a pri­kryl tem­notou.


Verš v kontexte

19 Naše srd­ce sa ne­od­vrátilo od teba ani náš krok ne­vybočil z tvojho chod­níka,
20 aj keď si nás spus­tošil na mies­te šakalov a pri­kryl tem­notou.
21 Keby sme boli za­bud­li na meno nášho Boha a vy­stierali ruky k cudziemu bohu,

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

20 keď si nás aj zdr­vil na mies­te šakalov a po­kryl si nás tôňou smr­ti.

Evanjelický

20 pred­sa si nás zdr­vil v obyd­lí šakalov a pri­kryl tem­notou.

Ekumenický

20 aj keď si nás spus­tošil na mies­te šakalov a pri­kryl tem­notou.

Bible21

20 Ty jsi nás ale drtil v kra­ji šakalů, halil jsi nás še­rou temno­tou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček