EkumenickýŽalmy44,19

Žalmy 44:19

Naše srd­ce sa ne­od­vrátilo od teba ani náš krok ne­vybočil z tvojho chod­níka,


Verš v kontexte

18 To všet­ko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabud­li, ne­porušili sme tvoju zmluvu.
19 Naše srd­ce sa ne­od­vrátilo od teba ani náš krok ne­vybočil z tvojho chod­níka,
20 aj keď si nás spus­tošil na mies­te šakalov a pri­kryl tem­notou.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

19 Naše srd­ce ne­us­túpilo zpät, ani náš krok ne­uh­nul od tvojej stez­ky,

Evanjelický

19 Naše srd­ce sa ne­od­vrátilo, ani krok náš ne­od­bočil od Tvoj­ho chod­níka,

Ekumenický

19 Naše srd­ce sa ne­od­vrátilo od teba ani náš krok ne­vybočil z tvojho chod­níka,

Bible21

19 Naše srd­ce se ji­nam neodvrátilo, z tvé stez­ky ne­sešel náš krok.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček